Stap 1

Contact leggen met SartDesigner.nl

Wanneer u een website wilt laten maken door Smartdesigner.nl dan moet u eerst in contact komen. U kunt ons een mail sturen via Info@smartdesigner.nl met hierin globaal een idee wat u wilt.

Vergeet niet uw gegevens te plaatsen in de mail zodat wij contact met u kunnen nemen. Er zijn twee moment per maand dat we bij elkaar komen en bespreken dan alle aanmeldingen.

Stap 2

Besluit of we het project gaan uitvoeren

Tijdens de bespekingen besluiten we of we uw project gaan uitvoeren of niet. Door dat SmartDesigner.nl geen kosten voor de website rekenen komen er vele verzoeken binnen en kunnen we niet elke verzoek uitvoeren. Verzoeken die een maatschapelijk doel hebben hebben onze voorkeur.

Er zijn een aantal redenen waarom we uw project niet gaan uitvoeren zoals:
- Te druk, op dit moment hebben we te veel projecten lopen.
- Project is te commercieel van aard.
- Het idee is niet haalbaar bijvoorbeeld door het afronden van het project te lang gaat duren (langer an 6 maanden)

Stap 3

Eerste Gesprek

Mochten we besluiten dat we u idee willen gaan uitvoeren dan zullen we een afspraak met u maken om alles door te nemen. Tijdens dit gesprek vertellen wij de mogelijkheden en de acties die we gaan ondernemen voor het project.

Als u hier ook mee eens bent tekenen we de overeenkomst en gaan we aan de slag.